Tips and Tricks

Lijmpistolen

 De kwaliteit van verschillende handbediende lijmpistolen varieren van kwaliteit. Lijmpistolen met een hoge hefboomfunctie kunnen een te hoge interne druk veroorzaken. Hoe hoger die druk, hoe hoger de kans op een ongelijkmatige mengverhouding. Om ongelijkmatige menging te voorkomen, gebruikt u de aanbevolen mengtips en zo weinig mogelijk druk om de lijm op een gelijkmatige wijze te mengen. Vraag uw Integra vertegenwoordiger welke lijmpistolen goedgekeurd zijn voor gebruik in combinatie met Integra lijmen en kokers. Het gebruik van niet-goedgekeurde pistolen kan ongelijkmatig mengen veroorzaken en heft de fabrieksgarantie op.

Beschadigde, versleten of slecht werkende lijmpistolen

Defecte pistolen kunnen ongelijke of onvolledige lijmuitharding veroorzaken. Schade aan het tand- of remmechanisme, alsmede barsten of ontbrekende tanden op de zuiger van een lijmpistool kunnen ongelijke krachtverdeling op de pluggen van de kokers veroorzaken.
 • Controleer de toestand van het pistool en besteed vooral aandacht aan het tandmechanisme.
  • Controleer op gebroken tanden, ophoping van lijmresten of speling in het mechanisme.
  • Controleer ook op losse, gebogen, fout uitgelijnde of ontbrekende onderdelen aan het tandmechaniek of de schijven aan het uiteinde.
 • Controleer of de twee drukstangen van gelijke lengte zijn.
 • Controleer of de behuizing gebogen of gekraakt is, en of er zich lijm heeft opgehoopt die voorkomt dat de koker juist is uitgelijnd met de zuigerstang.
 • Spuit wat lijm door lijm (ongeveer 1 eetlepel)
 • Controleer of nog lijm uit komt. Indien er nog meer dan enkele seconden lijm blijft lekken, werkt het pistool niet naar behoren. Controleer om te zien of het anti-lek systeem niet tussen twee slagen blijft hangen.

Lekkende pluggen in de koker

 • Controleer de toestand van het pistool.
 • Controleer voor overdreven speling in de zuigerstangen, of maak de uiteinden van de zuigerstang los.
 • Controleer de positie van de koker in het pistool, en zorg ervoor dat deze parallel met de zuigerstang zit.
 • Met pneumatische systemen dient u ervoor te zorgen dat er zich een stelmogelijkheid op het pistool bevindt die zorgt voor een gecontroleerde druk van niet meer dan 60 PSI (5 bar).
 • Stel de druk zodanig af dat het in voldoende lucht voorziet zonder het systeem te overbelasten.
 • Indien het toestel lekt, is het mogelijk dat uw leverancier het gegoten deel op defecten, schade of ontbrekende o-ringen inspecteerd, als onderdeel van hun kwaliteitsprogramma.

trekker-bediening door de verwerker

Enkele werkplaatsen ondervinden dat ongelijkmatig mengen op willekeurige momenten voorkomt, en soms meer voorkomt bij bepaalde individuele bedieners. De trekker-bediening die bij handmatige pistolen wordt gebruikt is een belangrijke techniek, om ervoor te zorgen dat de hardingstijd gelijk blijft.
 • Spuit wat lijm door lijm (ongeveer 1 eetlepel)
 • Controleer of de lijm uit de mond blijft lopen. Indien het lekken langer dan enkele seconden duurt, werkt het pistool niet naar behoren.
 • Controleer of het anti-lek systeem tijdens het aanbrengen niet blijft hangen.
 • Breng vlakke, vlotte rillen aan; houd de toevoer en druk constant en gebruik de volledige slag van de hendel.
 • Stop niet en laat de lijm tussen slagen door niet doorlopen. Herlaad het pistool snel, en vervolg het lijmen verder tot het werk is voltooid.
 • Om ongelijkmatig mengen te voorkomen; Gebruik zo weinig mogelijk druk bij het lijmen, hou een contante voorwaartse beweging van de zuigers aan.

Koude kleefstof

 • Lijm die in de koelkast of een koele ruimte werd bewaard, dient voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.
 • Sommige componenten in de lijm worden dikker bij lage temperaturen en mengen daarom soms niet zo goed.
  • Dikker (stroperiger) materiaal veroorzaakt verhoogde druk in de koker en mixtip.
  • Hogere druk zal de kokerwand doen buigen en kan zo de mengverhoudingen doen afwijken.
 • Indien u de lijm opwarmt, dient u ervoor te zorgen dat de afsluitplug van de koker is bevestigd.
 • Een mixtip die niet van de koker is verwijderd, kan ervoor zorgen dat uitzettende basislijm in de verharder-buis vloeit, hetgeen kan leiden tot een verstopte koker.
 • Warm lijm nooit boven de 40° C op. De verharder kan hierdoor haar werking verliezen.

Koud plaatmateriaal

Bij het lijmen van plaatmateriaal dat onder de normale kamertemperatuur werd bewaard zal lijm traag in de naad uitharden. Het verlijmen van koud plaatmateriaal kan ervoor zorgen dat de lijm niet volledig uithardt daar waar de minimale temperatuur voor de activator niet gehaald wordt.

Koude platen in een warme ruimte produceren

De warme luchttemperatuur zal ervoor zorgen dat de lijm aan de oppervlakte veel sneller uithardt dan de lijm in de naad, waar het koude materiaal veel van de enerige van de chemische reactie zal wegtrekken. Dit kan ertoe leiden dat de lijmnaden niet voldoende sterk zijn. Voor de allerbeste resultaten brengt u het product dat moet worden samengelijmd voor verlijming op een kamertemperatuur van ten minste 18° C.

Opslag

Voor optimale levensduur en prestaties, bewaart u de kleefstof rechtop en weg van direct zonlicht. Om de levensduur verder te verlengen kan de kleefstof in een klimaatgeregelde ruimte of in een koelkast die geschikt is voor de opslag van brandbare stoffen, worden bewaard. Het is mogelijk dat zich luchtbellen vormen in de verharder of de basislijm. Er kunnen zich gassen vormen indien de lijm wordt blootgesteld aan hoge temperaturen tijdens de opslag of transport. Indien een gas- of luchtbel in de koker is gevormd dient u deze rechtop te bewaren, om toe te laten dat de lucht– of gasbel de bovenkant (mengtuit) van de vulling bereikt, om te worden verwijderd tijdens doorspuiten bij de start. (denk eraan om door te spuiten met de mengtip omhoog)

Activatorfout

Verharder die tijdens het transport of opslag aan te hoge temperaturen is blootgesteld zal kracht verliezen, wat duidelijk zal worden door traag, ongelijk en onvolledig uitharden. Correct bewaarde verharder blijft een jaar of langer geldig, maar zal na verloop van tijd zijn reactiviteit geleidelijk aan verliezen. Bij hoge temperatuur zal de verharder ontbinden, waarbij gasvorming in de koker kan plaatsvinden. Er kunnen gasbellen voorkomen in de lijm, waarbij door de samendrukbaarheid van de gassen het systeem veerkrachtig aanvoelt. Hierdoor zal bij gebruik van de hendel schommelingen in de mengverhouding optreden, hetgeen ongelijkmatig uitharden en lekken uit de mixtip veroorzaakt. Bij de verharder van sommige producenten bemerkten we na verloop van tijd, of na het invriezen op dat de ingrediënten zich scheiden. Dit kan ertoe leiden dat de verhoudingen tussen de actieve ingrediënten (en daarom het uitharden) kan variëren. Indien u vermoedt dat de verharder beschadigd is, neem contact op met uw leverancier

Dubbele Streep

Met alle variabelen die een rol spelen bij de manuele en pneumatische verdeling van tweevoudige componentkleefstoffen is het onmogelijk om elke mogelijk variatie in mengselverhouding uit te sluiten. Indien u echter kwaliteitskleefstoffen koopt, ze op de juiste manier bewaart en deze eenvoudige procedures volgt, mag u telkens een vrijwel perfecte naad verwachten. Indien u problemen ondervindt met een ongelijke uithardingstijd die niet door de voorgestelde procedures wordt gecorrigeerd, neemt u contact op met uw leverancier en vraagt u om hulp of vervangmateriaal. Hoewel het niet noodzakelijk mag zijn, is het misschien een goed idee om twee smalle strepen lijm aan te brengen (de ene boven de andere) in plaats van een enkele dikkere streep. Het overlappen van de lijm zal de kans op delen die niet goed uitgehard zijn in een lijmnaad sterk verminderen.